Rozdział 10 Tabele

Do tej porty zajmowaliśmy się zmiennymi ciągłymi, czyli takim zmiennymi, które mogą przyjąć dowolną wartość w pewnych granicach. Wzrost kobiet w Polsce może przyjąć dowolną wartość pomiędzy, powiedzmy, 1,4 m a 2,3 m, np. 1,653234 m.

Nie będziemy w tej chwili wchodzić w inne typy zmiennych - jest to w końcu mini podręcznik, ale zauważmy, że bardzo często różne dane podsumowujemy przy pomocy tabel. W tych czasach tabele są dla nas bardzo naturalne ponieważ jesteśmy z nimi zapoznawani już jako dzieci. W siedemnastym wieku stabelaryzowanie przez Johna Graunta danych zebranych przez Thomasa Cromwella było przełomem w rozwoju statystyki i demografii. Tabele Grauta podsumowują ilu ludzi na co umarło w poszczególnych parafiach - warto zapoznać się z tą historią, bo jest ciekawa, zabawna i nawet trochę straszna, głównie ze względu na sposoby w jakie ludzie umierali w czasach Cromwella.

W przypadku table istnieje wiele pytań, które możemy zadać. W związku z tym istnieje też wiele hipotez zerowych, które możemy testować. W praktyce najczęściej wykorzystywaną hipotezą zerową jest hipoteza o losowości danych w tabeli. Wyjaśnijmy to sobie trochę bliżej.

Załóżmy, że mamy do czynienia z następującą sytuacją. Zapytano 254 kobiety, których dzieci cierepią na autyzm, czy brały suplementy witaminowe przed urodzeniem dziecka. To samo pytanie zadano 229 matkom dzieci, które rozwijały się w sposób prawidłowy. Ostatecznie uzyskano następującą tabelę 1:

autyzm rozwój prawidłowy
bez witamin 111 70
z witaminami 143 159
razem 254 229

Przypisy

1 R.J. Schmidt et al. “Prenatal vitamins, one-carbon metabolism gene variants, and risk for autism”. W: Epidemiology 22.4 (2011), p. 476.