Rozdział 1 Wstęp

(Mini) Podręcznik Biostatystyki zawiera materiały do nauki praktycznej statystki. Źródłem tego podręcznika są wykłady, które prowadziłem i prowadzę dla lekarzy, studentów medycyny i fizyki medycznej. Podczas pisania go wyszedłem z założenia, że na poziomie rozumienia i stosowania statystyki, szczegółowa znajomość jej teoretycznych aspektów nie jest niezbędna. Podręcznik ma strukturę nieliniową: aby zrozumieć jeden z rozdziałów nie trzeba czytać wszystkiego co go poprzedza. Zwykle trzeba opanować rozdział Podstawy i czasem jeszcze jeden rozdział, który został wymieniony na początku interesującego nas rozdziału.

Ponieważ oprogramowanie statystyczne jest albo bardzo drogie, albo bardzo trudne do opanowania, albo bardzo bezużyteczne, na stronach idane.pl, po każdym rozdziale minipodręcznika znaleźć można przeglądarkowy program statystyczny, który wykonuje analizy opisane w danym rozdziale - wystarczy tylko wklepać lub wkleić z Excela (lub OpenOffice/Libre Office) dane, które chcemy przeanalizować.