Zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Statystycznego dotyczące stosowania wartości p

Post oparty jest na wykładzie (lub wykład na poście) wygłoszonym podczas

XXIII Konferencji Szkoleniowej i XIX Konferencji Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Zakopane, 1-4 Marca, 2017r.

Łańcuch Markowa i kulki

Na Quora pojawiło się kolejne bardzo ciekawe pytanie związane z rachunkiem prawdopodobieństwa:

W pudełku A znajduje się 100 czerwonych kulek, a w pudełku B 100 niebieskich. Co sekundę wybieram losowo jedną kulkę z każdego pudełka i je wymieniam. Jaki jest oczekiwany czas do uzyskania stanu 50/50?

Alternatywnie: jak długo trzeba czekać aż system kulki/pudełka przejdzie od stanu minimalnej entropii do maksymalnej?

Odpowiedzią nie jest 50 sekund, bo w pewnym momencie można wybrać kulkę wcześniej już przesuniętą i odłożyć ją do pudełka startowego.

Dane kategoryczne

Tym rozdziałem praktycznie rozpoczynamy drugą część podręcznika. Dotychczas zajmowaliśmy się danymi ciągłymi - wszystkie zmienne w naszych analizach były traktowane jako liczby rzeczywiste, czyli takie, które można podać z dowolną dokładnością, choć w praktyce często miały ograniczenia związane na przykład z procedurą pomiarową (wzrost mierzony z dokładnością do milimetra, wiek z dokładnością do dnia itd.)

W naukach biomedycznych dane kategoryczne są przynajmniej tak samo często spotykane jak dane ciągłe.

Pętle

Pętle są konstrukcjami, które pozwalają na wielokrotne wykonanie zestawu instrukcji. W Pythonie mamy dwa rodzaje pętli: while oraz for.

while

Pętla while posiada następującą konstrukcję:

Strony

Subskrybuj idane.pl RSS