biostatystyka

Oświadczenie Amerykańskiego Towarzystwa statystycznego o stosowaniu wartości p – i co z tego wynika

Dziewiątego czerwca 2016 r. Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne (ASA, Americal statistical Society), na łamach The American Statistician (TAS), wydało oświadczenie dotyczące stosowania wartości $p$ w badaniach naukowych i w literaturze naukowej. Pomimo że od wydarzenia tego nie upłynął nawet rok, artykuł został nazwany “Zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Statystycznego” i doczekał się długiej dyskusji na łamach TAS, innych pism oraz na blogach internetowych. Wydanie takiego oświadczenia (zaleceń) jest bezprecedensowe w historii ASA, co bliżej zostanie opisane poniżej @editorial.

Kulki i łańcuchy (Markova)

Na Quora pojawiło się kolejne bardzo ciekawe pytanie związane z rachunkiem prawdopodobieństwa: W pudełku A znajduje się 100 czerwonych kulek, a w pudełku B 100 niebieskich. Co sekundę wybieram losowo jedną kulkę z każdego pudełka i je wymieniam. Jaki jest oczekiwany czas do uzyskania stanu 50/50? Alternatywnie: jak długo trzeba czekać aż system kulki/pudełka przejdzie od stanu minimalnej entropii do maksymalnej? Odpowiedzią nie jest 50 sekund, bo w pewnym momencie można wybrać kulkę wcześniej już przesuniętą i odłożyć ją do pudełka startowego.