statystyka

Oświadczenie Amerykańskiego Towarzystwa statystycznego o stosowaniu wartości p – i co z tego wynika

Dziewiątego czerwca 2016 r. Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne (ASA, Americal statistical Society), na łamach The American Statistician (TAS), wydało oświadczenie dotyczące stosowania wartości $p$ w badaniach naukowych i w literaturze naukowej. Pomimo że od wydarzenia tego nie upłynął nawet rok, artykuł został nazwany “Zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Statystycznego” i doczekał się długiej dyskusji na łamach TAS, innych pism oraz na blogach internetowych. Wydanie takiego oświadczenia (zaleceń) jest bezprecedensowe w historii ASA, co bliżej zostanie opisane poniżej @editorial.